Musiikin historia, 3 op, monimuoto-opetus, 55 €

Verkkokurssi, 15.8.-17.10.2017, Tampere3 Taide, musiikki ja media

Tavoitteet: Opiskelija syventyy tietyn musiikin historian aikakauden, musiikin lajin tai muun historiallisen kokonaisuuden tyylipiirteisiin, kehityslinjoihin ja ohjelmiston tuntemukseen. Hän osaa soveltaa musiikin historian tuntemusta käytännön työhön muusikkona tai musiikkipedagogina.

Opettaja: Henriikka Mäkitalo

Ilmoittaudu tästä!

Tarkempi sisältö

Videoesittely kurssista: (joko linkkinä tai sivulla)

 

Sähkön käyttö, 3 op, verkkokurssi, 45 €

02.05.2017 – 02.06.2017

SISÄLTÖ: Suomen sähköhuoltojärjestelmän perusrakenne. Pienois- ja pienjännitejärjestelmien rakenteet ja komponentit. UPS-laitteet. Sähkön vaarat, sähkötapaturma. Sähköasennustekniikan perusteet: johdon mitoitus- ja suojausperiaatteet, sähkölaitteen valinta.

KOULUTUSALA: Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, Tekniikan ja liikenteen ala

TAVOITTEET: – Suomen sähköenergiajärjestelmän pääperiaatteet

– sähköturvallisuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät ja sähkön vaaratekijät

– sähköasennustekniikan perusteet

OPETTAJA:

ILMOITTAUTUMINEN:

ESITTELYVIDEO